Historie a vývoj silového trojboje v České republice

Historie a vývoj silového trojboje v České republice

1. Počátky vzniku silového trojboje

Za počátek vzniku silového trojboje na území České republiky se považuje rok 1966, kdy se osamostatnila kulturistika od vzpírání a rozdělila se na tři směry: sportovní kulturistiku, kondiční kulturistiku a silový trojboj. První soutěž v silovém trojboji proběhla v roce 1969 jako součást pohárové soutěže v kulturistice. V roce 1970 byl uspořádán první okresní přebor v silovém trojboji. Po něm následovaly přebory krajské a přebory Čech a Moravy. Silový trojboj však začal být koncepčně rozvíjen až od roku 1973, kdy byla při Československém svazu kulturistiky ustavena komise silového trojboje. Tato komise připravila systém přebornických soutěží, pohárových soutěží, pravidla silového trojboje, limity výkonnostních tříd, systematickou evidenci rekordů a vyškolila rozhodčí. V roce 1974 byly zahájeny přebornické soutěže, které se staly postupovými soutěžemi na první neoficiální mistrovství České socialistické republiky (ČSR). Od roku 1979 byl zaveden propracovaný systém soutěží v rámci celé Československé socialistické republiky (ČSSR) počínaje krajskými přebory až po 1. oficiální mistrovství ČSSR. V té době se již výrazně začala rozšiřovat členská základna silových trojbojařů a rostla i jejich výkonnost. V roce 1981 byla zahájena mezinárodní činnost v oblasti silového trojboje účastí na přátelských utkáních socialistických zemí, které byly v té době již organizované v IPF/EPF. V roce 1984 byla ČSSR přijata mezi řádné členy IPF a EPF. Od té doby se česká reprezentace pravidelně zúčastňuje většiny světových i Evropských soutěží, a to jak v silovém trojboji, tak i v samostatném benčpresu.

2. Novodobá historie silového trojboje

Velmi významnou událostí v historii československého silového trojboje bylo osamostatnění se od svazu kulturistiky v roce 1992 a následné založení Českého svazu silového trojboje (ČSST) jako samostatného subjektu s vlastním vedením. Tato změna přispěla k dalšímu rozvoji tohoto sportu a stala se počátkem novodobé historie silového trojboje v České republice. V souvislosti s touto změnou došlo k nárůstu členské základny a počtu výkonnostních sportovců. V současné době Český svaz silového trojboje sdružuje více jak 5.000 členů z nichž je téměř 800 registrovaných závodníků. V ČSST je registrováno 26 národních a 7 mezinárodních rozhodčích.

V rámci Českého svazu silového trojboje jsou pořádány národní mistrovské soutěže v silovém trojboji i v samostatném benčpresu. Tyto soutěže jsou pořádány pro všechny věkové kategorie. Struktura soutěží je třístupňová.

ČSST má ve svém kalendáři i soutěže pohárové. Velký důraz je kladen především na organizování soutěží pro talentovanou mládež. Velice významnou propagací silového trojboje i samostatného benčpresu je pořadatelství mezinárodních soutěží. První mezinárodní soutěží, jejímž uspořádáním byl ČSST pověřen, bylo mistrovství světa v benčpresu v roce 1995. Od té doby patří ČSST mezi nejaktivnější a nejzkušenější pořadatele mezinárodních soutěží.

Miroslav Vacek

Zdroje:
Trenér 1976 (Slovenský ústredný výbor ČSZTV Bratislava, 1976)
Kulturistika 1982 (Šport, slovenské telovýchovné vydavatelstvo Bratislava, 1982)
Archiv ČSST

© ČSST 2005