ČSST

Roční členský příspěvek

Každý subjekt sdružený v ČSST (oddíl, klub, fitnesscentrum) je povinen uhradit nejpozději do 20. ledna každého kalendářního roku roční členský příspěvek ve výši 3.000 Kč. Příspěvek může být uhrazen složenkou, která bude každoročně zasílána do všech sdružených subjektů na jejich korespondenční adresu. Příspěvek je také možné uhradit na základě žádosti sdruženého subjektu převodem na účet svazu. Po obdržení žádosti bude žadateli zaslána faktura v elektronické podobě. Žádost o úhradu ročního členského příspěvku převodem musí být zaslána na adresu cpf@powerlifting.cz. V žádosti nesmí chybět fakturační adresa sdruženého subjektu a jeho identifikační číslo (IČ).

Závodníci z oddílů, sportovních klubů či fitnesscenter, které nezaplatí členský příspěvek v daném termínu, nebudou připuštěni ke startu na žádné soutěži zahrnuté do kalendáře soutěží ČSST.

© ČSST 2005